ICT Leaders Finland

CIO:n työ ja digitaalinen talous 23.11.2016

Mitkä tekijät määrittävät tietohallintojohtajan, CIO:n, työn sisällön? Mitä osaamisia CIO:n työn hoitamiseen tarvitaan? Mikä on CIO:n rooli organisaationsa (liike)toiminnan muuttamisessa digitaaliseen talouteen? Muuntuvatko CIO:t CDO:ksi ja katoaako CIO ammattinimike? Entä onko sillä merkitystä, kenelle CIO raportoi?

Haemme vastauksia näihin ja muihin tietohallintojohtajan työtä koskeviin  kysymyksiin  23. marraskuuta 2016 klo 16-19 KPMG:n toimitiloissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 3, Helsinki.

Olemme kutsuneet kysymyksiä pohtimaan ja vastauksia antamaan suomalaisia CIO of the year -tunnustuksen saaneita tietohallintojohtajia. Teemapaneleissa käytävien keskustelujen vauhdittamiseksi kunkin panelin alussa on 10-15 minuutin katsaus. Katsausten aiheet ovat: (1)  Millaista on CIO:n työ tutkimusten mukaan? (2) Minkälaisia kompetensseja Clinger-Cohen Act suosittelee CIO:lle ja millaiseksi suosituksen relevanssi on koettu? (3) Mikä merkitys IT:n hyvällä johtamisella ja CIO:n asemalla on IT:n hyötyjen saavuttamiseen?

Tule kuuntelemaan järkyttävän kiistattomia tuloksia tietohallintojohtamisesta.

 

Ohjelma

16.00 - 16.50 Mitkä tekijät määrittävät CIO:n työn nyt ja tulevaisuudessa?

16.00 - 16.15 Katsauksen, millaista tietohallintojohtajan työ on kokemusten ja tutkimusten mukaan esittää CIO of the Year 2007 Päivi Hokkanen

16.15 -16.50 paneelikeskustelu

 

16.50 -  17.40 Mitä osaamisia CIO:n työn hoitamiseen tarvitaan?

16.50 - 17.05 Katsauksen Clinger-Cohen, AIS:n ja UNU:n suosituksiin sekä niistä saatuihin kokemuksiin professori Naoko Iwasakin (Wasedan yliopisto) tutkimusten pohjalta esittää CIO of the Year valintaraadin puheenjohtaja, hallitusammattilainen Tomi Dahlberg

17.05 -17.40 paneelikeskustelu

 

17.40 - 18.10 verkostoitumis- ja keskustelutauko

 

18.10 - 19.00  IT:n johtamisen hyvät käytännöt, CIO ja digitaalinen talous.

18.10 – 18.25 Katsauksen IT:n johtamisen hyvien käytäntöjen ja CIO:n aseman vaikutukseen IT:n hyötyjen toteutumiselle esittää Tomi Dahlberg TIVIAn IT- ja digitalisointibarometrin pohjalta. CIO of year tunnustuksen saaneita on pyydetty ennen tilaisuutta antamaan näkemyksensä katsauksessa käytetyistä barometrin osuuksista. 

18.25 – 19.00 paneelikeskustelu

 

Tapahtumalaji: