ICT Leaders Finland

Lehdistötiedote: valtakunnallinen tietohallinnon johtamisen ammattilaisten teemayhdistys aloittaa toimintansa

ICT Leaders Finland on aloittanut toimintansa erityisesti tietohallinnon johtamisen ammattilaisille suunnattuna valtakunnallisena teemayhdistyksenä. ICT Leaders Finland (ILF) on Tietotekniikan liiton jäsenyhdistys.

Huoli Suomen kilpailukyvystä

Suomen talouskasvusta melkoinen osa on takavuosina perustunut ICT-laitteiden valmistukseen tai ICT:n käyttämiseen pääomapanoksena muiden tavaroiden ja palvelujen tuottamisessa. Tämä vaihe on nyt ohi. Tuottavuuden kasvun seuraava vaihe tulee perustumaan tieto- ja viestintäteknologian mahdollistamiin toimintatapamuutoksiin. Niiden vaikutuspotentiaali on paljon suurempi kuin ICT:n hyödyntämisen edellisten vaiheiden. Toimintatapamuutosten hyöty ei toteudu itsestään; sen eteen on tehtävä töitä monella rintamalla!

ICT Leaders Finland haluaa olla toiminnallaan raivaamassa tietä tieto- ja viestintäteknologian mahdollistamille toimintatapamuutoksille madaltamalla esteitä tietohallinnon ja liiketoiminnan yhteistyön tieltä, osoittamalla tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia, tukemalla tietotekniikan menestyksellistä hyödyntämistä ja levittämällä tietoa tietohallinnon hyvistä toimintatavoista.

Kerhosta valtakunnalliseksi teemayhdistykseksi

Tietohallinnon johtamisen ammattilaisille tarkoitetun verkoston tarve on tiedostettu Tietotekniikan liitossa pitkään. Toukokuussa 2009 ryhdyttiin tuumasta toimeen ja perustettiin Helsingin tietojenkäsittelyyhdistykseen Tietohallintokerho, joka myöhemmin muutettiin ICT Leaders -verkostoksi. Nyt tämä verkosto muuntui ICT Leaders Finland -yhdistyksen perustamisen myötä valtakunnalliseksi toimijaksi.

ICT Leaders on järjestänyt mm. Läpi Suomen -verkkoseminaarin Rovaniemellä, Jyväskylässä ja Helsingissä marraskuussa 2010, Tietohallinnon aamu- ja iltapäivä -tilaisuudet ICTexpo-messujen yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa keväällä 2011 ja 2012 sekä osallistunut Informaatiohallinnon päivän 2012 toteutukseen Rovaniemellä monien muiden pienempien laadukkaiden – joskin paikallisten – seminaarien toteutuksen lisäksi. Uusi ICT Leaders Finland -yhdistys toteuttaa mm. Tietohallinnon iltapäivän ICTexpo 2013 -messujen yhteydessä ja tulee olemaan mukana toteuttamassa Informaatiohallinnon päivä 2013 -seminaaria Rovaniemellä.

Syksyllä 2012 perustettu ICT Leaders Finland -yhdistys tulee aikaisempaa paremmin täyttämään tietohallinnon ammattilaisten tarpeet koko valtakunnan laajuisesti. Yhdistys tarjoaa foorumin liiketoiminnan ja tietohallinnon johtajien ja asiantuntijoiden verkostoitumiselle ja keskustelulle yhteisten toimintamallien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdistyksen tavoitteena on tuottaa laadukasta sisältöä ja arvokkaita verkostoitumismahdollisuuksia tietohallinnon ammattilaisille yhteistyössä henkilö- ja yhteisöjäsentensä, Tietotekniikan liiton ja sen alue- ja teemayhdistysten sekä yrityskumppaniensa kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti. 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Anne-Maritta Talaslahti, p. 044 571 1511, puheenjohtaja@ilf.fi

tiedotusvastaava Reino Myllymäki p. 044 306 3954, info@ilf.fi

 

Artikkelilaji: