ICT Leaders Finland

Kutsu vuosikokoukseen 7.2.2019

ICT Leaders Finland ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään KPMG:n tiloissa torstaina 7.2.2019 klo 18 alkaen.

Aika: torstaina 7.2.2019 klo 18

Paikka: KPMG:n toimitilat (Töölönlahdenkatu 3 A)

Kokouksen materiaalit löytyvät kutsun alalaidasta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus
6. päätetään edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. valitaan yhdistyksen edustajat luottamustehtäviin
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Tervetuloa!

Hallitus

 

Artikkelilaji: