ICT Leaders Finland

Blogit

Teknologian hyödyntäminen on ollut viimeisen sadan vuoden ajan tuottavuuden parantamisen keskeisin keino. Kyse on voinut olla kokonaan uudesta teknologiasta tai jo tutuksi tulleen teknologian uudenlaisesta hyödyntämisestä. Tuottavuus ja samalla elintaso on näiden toimien seurauksena kasvanut noin 15-kertaiseksi ja työn määrä asukasta kohti on vähentynyt 10 %.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:37

Monessa ohjelmiston käyttöoikeudessa myönnetään käyttöoikeus kaikille konseriyhtiöille eli emoyhtiön vähintään 50 %:sti omistamille tytäryhtiöille. Tämä on näppärää, sillä yhteisen tietojärjestelmän, vaikkapa toiminnanohjausjärjestelmän, järjestäminen muutoin olisi aika työlästä, kun kaikilla sitä käyttävillä yhtiöillä pitäisi olla omat lisenssinsä. Konsernilisenssin kautta sekä asiakas että toimittaja saavat etua.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 16:49

Digitalisaation aiheuttama tuottavuuskasvu kelpaa yhteiskunnallemme tilanteessa, jossa työpanoksemme on jatkuvasti pienenemässä ikäluokkien pienetessä. Kansantaloutemme tuotoshan tulee kaavasta tuottavuus x työpanos, jolloin työpanoksen pieneneminen on kompensoitava ensin tuottavuudella, jotta päästäisiin edes nollakasvuun kiinni.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 16:50

Yksi tie onneen on tietohallinto- ja IT-väen osallistaminen organisaation tulevaisuuden suunnitteluun eli strategiatyöhön. Oikea tapa voi olla heidän ottaminen mukaan liiketoimintastrategian suunnitteluun. Tai lähteä liikkeelle strategiakokonaisuuden uusimisessa liiketoimintastrategian sijaan IT-strategiasta. Tai tehdä yhteinen digistrategia. Olen nähnyt monia tietohallintoja, joiden ykköshuolena on koko organisaation tulevaisuuden varmistaminen.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:02

Kuluvan vuoden aikana on mediassa keskusteltu paljon digitalisaatiosta koulujen yhteydessä. Pääosa - vähintään 90 % - keskustelusta on kohdistunut uusien päätelaitteiden yms. härpäkkeiden käyttöön opetuksessa. Niillä uskotaan olevan suuri merkitys siihen, miten lapset ja nuoret oppivat asioita koulussa.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:03

Digitalisaatio humahti osaksi jokapäiväistä keskustelua kuluvan vuoden aikana. Osasyyllinen oli uusi hallitus, jonka sanavarastoon termi kuului. Monille digitalisaatio tuli yllätyksenä, tämän kirjoituksen lukijoille tuskin.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:04

Käytäessä keskustelua tietohallinnon ja liiketoiminnan yhteistyöstä monesti todetaan aiheen olevan ikuisuusaihe. "Tästä keskusteltiin jo 30 vuotta sitten", joku toteaa. Täytyy myöntää, että kannanotto harmittaa, sillä mielestäni asiasta pitää keskustella jatkuvasti, koska sitä ei ole saatu kuntoon.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:04

Oma markkina-arvo pitäisi olla jokaiselle tärkeä asia riippumatta onko ajatuksissa tehtävän vaihto. Tulevaisuudesta kun ei tiedä, niin oman markkina-arvon ylläpitäminen on yksi parhaista keinoista varmistaa mielekkäät työt myös tulevaisuudessa. Toisaalta IT alalla maailma menee niin kovaa vauhtia eteenpäin, että kelkasta tippumisen vaara vaanii kokoajan nurkan takana. Kun oma markkina-arvo on kunnossa, niin silloin kelkasta tippumisen vaara on huomattavasti pienempi. Osaaminen on yksi tärkeimmistä oman markkina-arvon rakennuselementeistä.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:04

Suomalaisista 70 % tekee tietotyötä, kirjoittaa Marjatta Jabe kohta julkaistavassa kirjassaan Ikä voimavarana. Kaikki tietotyö menee verkkoon, kirjoittaa puolestaan professori Matti Pohjola vuonna 2011 julkaistussa esityksessään Teknologia ja talouskasvu hyvinvoinninlähteinä. Kun nämä kaksi tietoa yhdistää, paikkariippumattoman työn potentiaali on huikea.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:01

Tietohallinnon johtamisessa puhutaan paljon "alignmentista" ja "alignment trapista". Viimeksi mainittu epätoivottu tila - yhteenlinjaamisen ansa - syntyy, kun tehoton tietohallinto ryhtyy tekemään syvällistä yhteistyötä liiketoiminnan kanssa. Tilanne voi syntyä siten, että liiketoimintajohdosta tulee suuria paineita edistää asioita tietotekniikkapitoisten projektien kautta mutta liiketoiminnalla ei ole valinnan mahdollisuutta sen suhteen, kenen kanssa se joutuu tekemään yhteistyötä.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:06