ICT Leaders Finland

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - Digi-Suomen selkäranka?

ICT Leaders Finland ry avasi vuoden 2015 näyttävästi KPMG:n uudessa toimitalossa järjestetyssä Kansallinen palveluarkkitehtuuri - Digi-Suomen selkäranka -tapahtumassa torstaina 29.1.2015.

Tapahtuman pääpuhujat - Pekka Ala-Pietilä, Janne Viskari, Teijo Peltoniemi ja Priit Alamäe - loivat hyvän katsauksen palveluarkkitehtuurihankkeen taustaan, tavoitteisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Sain yhdessä Jari Ylisen kanssa syksyllä 2008 ylläpidettäväkseni Tietohallinnon johtamisen käsikirjan, jonka jako lukuihin ei ole meidän eikä edeltäjiemme keskimää vaan peritytyy jostain vuodesta 2004. No, joka tapauksessa yhden luvun nimi on Liiketoimintalähtöinen IT-strategia.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:11

Tein syyskuussa verkkosivut Lokkiprojektille, jonka puitteissa kunnostetaan vanha Douglas DC-3 -kone "Lokki" vetonaulaksi Vantaan Asuntomessuille. Verkkosivujen pystytysvaiheessa suojasin ne salasanalla ja varmuuden vuoksi laitoin ruksin ruutuun "Haluan, etteivät hakukoneet löydä sivujani". Mutta kun salasanasuojaus purettiin, sivusto julkaistiin ja sitä alettiin markkinoida, unohdin ottaa tuon ruksin pois.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:13

Istun tietohallintopäällikkönä viestintäjohtajan koolle kutsumassa palaverissa, jossa paikalla myös pari ulkopuolisen palveluntarjoajan hemmoa. Olivat käyneet tutkimassa työnantajamme verkkosivuja ja löytäneet sieltä virheitä. Yrittivät tarjota palveluksiaan meille. Ilmoitin viestintäjohtajalle, että hän voi toki ostaa palveluja, jos hänellä on siihen rahaa. Teetin työn palkkaamillani kesäteekkareilla.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:15

On selvää, että liiketoiminnan johtajat eivät ole IT:n syvällisiä ymmärtäjiä. Se on osin sekä ikä- että koulutuskysymys, eikä lähtökohtaisestikaan kukaan voi olla monen asian syvä osaaja. On se myös asennekysymys. Liiketoiminnan johtajien kykyä ymmärtää tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksia kyllä voidaan kehittää, jos halua on.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:17

Liiketoiminnalla on taipumusta delegoida IT-asioita tietohallinnolle. Yhden toimialan yrityksissä tietohallinnon rooli kehitystoiminnassa on suurempi kuin monitoimialayrityksissä, jolloin kehityshankkeiden delegoinnin vaarakin on suurempi. IT:n mahdollisuudet johtaa liiketoiminnan muutosprojektia ovat kuitenkin niin huonot, että sitä ei kannata yrittää kuin äärimmäisissä poikkeusolosuhteissa.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:20

Luottamus osapuolten välille ei synny nappia painamalla, käskystä tai itsestään, vaan kokemusten kautta. Tietyt lähtökohdat on toki luotava jo IT-johtamismallissa mutta lopulta moni asia on kiinni luottamuksesta, joka siis pohjaa kokemuksiin. Sen vuoksi osapuolten on toimittava niin, että ensin laitetaan oma toiminta kuntoon, ennenkuin ryhdytään pyrkimään kohti syvempää kumppanuussuhdetta.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:22

Tutkimusten mukaan edelleen CIO:n mukana olo johtoryhmässä on epätodennäköisempää kuin todennäköisempää. Kysymys kuuluu: onko CIO:n kuuluminen johtoryhmän vakiokokoonpanoon merkki hyvästä keskusteluyhteydestä? Toinen johtamismalliin liittyvä osa-alue, joka parantaa liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyötä, on kokonaisarkkitehtuuri, varsinkin jos siitä on onnistuttu tekemään sekä havainnollinen että käytännöllinen. Silloin se voi toimia keskustelun välineenä liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:26

Keskiviikkona 24.9.2014 ILF järjesti liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyötä käsittelevän keskustelutilaisuuden, jossa alustajina toimivat allekirjoittanut ja Fiskarsin CIO Frans Westerlund. Pienryhmäkeskusteluissa käsiteltiin yhteistyön hyviä ja huonoja käytäntöjä, jotka vedettiin yhteen.

Viimeksi muutettu: 
Perjantai, 13 lokakuu, 2017 - 17:26

Liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyö kiinnosti

ICT Leaders Finland ry ja CxO Mentor Oy järjestivät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyötä käsittelevän tilaisuuden CxO Mentor Oy:n tiloissa Perintötiellä Vantaalla keskiviikkoiltana 24.9.2014.

Tilaisuuden avasi illan isäntä, ILFin tiedotusvastaava ja CxO:n johtava mentori Reino Myllymäki. Avauspuheessaan hän toi esiin tutkimustuloksia Tivian tuoreimmista tutkimuksista, IT-barometristä (2013) ja Tietohallintojen johtaminen Suomessa -tutkimuksesta (2014).